top of page

PRIVACYVERKLARING

On Stage Muziek- en Musicaltheater is een stichting. Wij stellen onszelf ten doel om jonge mensen de kans te bieden zich verder te ontwikkelen op het gebied van zang, dans en drama. Er wordt met een professioneel creatief team gewerkt tijdens repetities en er worden voorstellingen georganiseerd.

Bij het uitvoeren van onze activiteiten verwerken wij persoonsgegevens. On Stage is hierbij de verwerkingsverantwoordelijke. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de geldende privacyregels. Dit betekent dat jouw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze Privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens On Stage van jou verzamelt en gebruikt. Ook lees je hoe wij omgaan met de informatie die wij over jou te weten komen.

Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Verwerking van jouw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw gegevens om:

 • Een overeenkomst met je aan te gaan en uit te voeren

  • Bijvoorbeeld een overeenkomst van deelname aan een productie

  • Bijvoorbeeld om kaarten voor onze voorstellingen te verkopen

 • Ons aan de wet te houden 

 • De doelstellingen van On Stage uit te oefenen  

 • Statistisch- en marktonderzoek te doen

 • Voor direct marketing doeleinden

Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan wij nodig hebben voor het doel. Ook slaan we jouw gegevens op een veilige plek op. Alleen bestuurders van On Stage hebben beveiligde toegang tot deze plek.

Meestal gebruiken wij jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Soms gebruiken wij ook andere gegevens, zoals je bankrekeningnummer voor het afschrijven van contributiegeld of het betalen van kaarten voor onze voorstelling. Wij bewaren deze informatie zolang de overeenkomst duurt en 7 jaar daarna (dit zijn wij wettelijk verplicht).

Beeldmateriaal

Tijdens onze activiteiten wordt beeldmateriaal (foto’s en video) gemaakt. Deze worden voor promotiedoeleinden ingezet. Zoals bijvoorbeeld onze website, social media of foto’s in documenten die wij opsturen naar bijvoorbeeld subsidieverstrekkers. Wij vragen voorafgaand aan jouw deelname aan een project toestemming voor gebruik van dit beeldmateriaal voor promotionele doeleinden. Je kunt deze toestemming ook altijd weer intrekken. 

 

Andere partijen

Wij geven jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst, als de wet zegt dat dit moet óf als wij hier uitdrukkelijke toestemming voor hebben gekregen.

 

Reclame

Wij willen je graag per e-mail reclame sturen over kaartverkoop van aankomende voorstellingen, audities of andere activiteiten van On Stage. Wij vragen hiervoor altijd eerst toestemming. Je kunt daarna op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail heeft een afmeldlink.

 

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wanneer er iets verandert in de wetten of regels, of als wij nieuwe activiteiten ontwikkelen, moeten wij natuurlijk ook de Privacyverklaring aanpassen.  Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 1 maart 2023.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via privacy@onstage-tilburg.nl

Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:

 • Uitleg vragen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we daarmee doen

 • Jouw persoonsgegevens bij ons opvragen

 • Jouw persoonsgegevens laten veranderen als deze niet kloppen

 • Jouw persoonsgegevens laten verwijderen 

 • Jouw toestemming stoppen

 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van jouw gegevens. Als je bijvoorbeeld geen e-mails met een uitnodiging voor onze voorstelling meer wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee je je kunt afmelden. In andere gevallen geef je duidelijk aan waarom je bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  lees je hoe je een klacht kunt indienen.

bottom of page